top of page

Tik Moterims

Kad pritrūkus idėjų būtų iš ko pasisemti. Mylėkime ir būkime Mylimi. 

39 BŪDAI, KAIP PAMALONINTI VYRĄ. 

MOTERIMS.jpg

1. Jis atsiprašo, padaręs klaidą, o ji parodo jam švelnų supratimą ir atlaidumą.
2. Jis grįžta namo, o ji dėl to džiaugiasi.
3. Ji dalijasi su juo savo neigiamais jausmais, jo nekaltindama, nemanipuluodama ir nerodydama jam nepalankumo.
4. Ji nepatarinėja jam, kai jis vairuoja automobilį ar ieško vietos jam pastatyti, ir įvertina jį už tai, kad jiems pavyko sėkmingai nuvažiuoti ten, kur reikia.
5. Ji geriau prašo jo paramos, o ne nagrinėja, ką jis padarė ne taip.
6. Jis padaro klaidą, o ji nesako: „Ar aš tau nesakiau?", taip pat nesiūlo patarimo.
7. Jis ją nuliūdina, o ji jo už tai nebaudžia.
8. Ji paprašo jo paramos, o jis atsisako padėti, tačiau ji nejaučia nuoskaudos, nes tiki, kad jei galėtų, jis padėtų. Ji neatstumia jo ir gerbia jo elgesį.
9. Ji prašo, bet nereikalauja.
10. Jis nori susitaikyti po nesutarimų ir daro dėl jos malonius mažmožius, o ji priima ir vertinti tai.
11. Jis yra neteisus, o ji, užuot jam tai bandžius parodyti ir įrodyti, su pagarba išsako savo pozicija.
12. Ji pastebi jo mažmožius daromus dėl jos, ji yra nuoširdžiai dėkinga jam.
13. Jis jaučiasi jos įskaudintas, o ji, suprasdama tai, atsiprašo ir atsilygina ta meile, kurios jam reikia.
14. Jis įlenda į olą, o ji neverčia jo jaustis kalto dėl to.
15. Jis išlenda iš olos, o ji meiliai jį sutinka ir nebaudžia bei neatstumia jo.
16. Jis priima sprendimą, o ji, užuot bandžius taisyti ir aiškinti, palaiko jį.
17. Jo nuomonė nesutinka su jos nuomone, ji pasitiki juo, tartum leidžia jam priimti galutinį sprendimą.
18. Jis skiria daug dėmesio tikslams, dėl to ji nepriekaištauja, o priešingai, palaiko jį.
19. Ji su pagarba ir be jokių įpareigojimų išsako savo pageidavimus, ir laukia kol jis tai darys.
20. Ji maloniai, be priekaištų primena, ką jis užmiršęs padaryti.
21. Jis užmiršta, tai ką žadėjęs, o ji nesuabejoja dėl to jo patikimumu.
22. Ji taktiškai ir mandagiai išreiškia savo nepasitenkinimą ar nusivylimą restoranu ar kinu, į kurį jie buvo nuėję.
23. Ji geba pati savimi pasirūpinti, kada jo nėra šalia, o kada jis yra šalia ji tampa “silpna”.
24. Jis pavielavo, užuot jam priekaištavus, ji džiaugiasi, kad jis grįžo/atvyko.
25. Susilaukus vaikų, jos dėmesys išlieka jam.
26. Ji ne lygina jo su kitais.
27. Jis suklysta, o ji įžvelgia tame ką nors gera, sakydama: „Niekada nepamatytume šio nuostabaus saulėlydžio, jei nebūtume čia įstrigę".
28. Jis užmiršta jai ką nors nupirkti, o ji sako: „Nesvarbu, kitą kartą”.
29. Jis prašo ją ką nors padaryti, o ji nesutinka, nevardydama pateisinamų priežasčių, dėl kurių ji negali to padaryti.
30. Ji turi savo asmeninį gyvenimą, tuo pačiu skatina jį nepamiršti - sąvojo.
31. Ji nevengia intymumo, bet tuo pačiu nemanipuliuoja tuo.
32. Ji prie kitų gėrisi jo nuopelnais.
33. Ji pabrėžia jo privalumus.
34. Ji laiko jį problemos sprendėju, o nedaro problemos iš jo paties.
35. Ji sudaro kuo daugiau galimybių jam jaustis reikalingu.
36. Ji nedaro iš jo “moters”.
37. Jis svyruoja tarp artumo ir nepriklausomybės poreikio, ji neverčia jo rinktis tarp to.
38. Ji netikrina jo telefono.
39. Pokalbio metu, kažkam uždavus klausimą jam, ji nepuola atsakinėti už jį.

bottom of page